Personal tools
You are here: Home Members Slovenija Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Domača država

Slovenija

Leto ustanovitve

1945

Vrsta institucije

Raziskovalni inštitut

Krovna organizacija

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Jezik preučevanja

Slovenščina

Opis temeljnih nalog institucije

Izdelovanje temeljnih enojezičnih slovarjev slovenskega jezika (sodobni knjižni jezik, pravopis, terminološki slovarji, lingvistični atlasi in narečni slovarji, zgodovinski slovarji, etimološki in onomastični slovarji)

Odgovorna oseba

Marko Snoj

Število zaposlenih

45

Revije in druge serijske publikacije

(1) Jezikoslovna revija Jezikoslovni zapiski (izhaja dvakrat letno), (2) jezikoslovna revija Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies (izhaja na dve leti v sodelovanju z Brigham Young University, Provo, ZDA, (3) knjižna zbirka Slovarji, (4) knjižna zbirka Linguistica et philologica, (5) knjižna zbirka Lingua Slovenica, (6) rastoči Sprotni slovar slovenskega jezika, (7) rastoči Slovar pravopisnih težav, (8) slovarski portal www.fran.si.

Naslov institucije

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana
tel.: +386 1 470 61 60
E-mail: marko.snoj@zrc-sazu.si
http://isjfr.zrc-sazu.si/#v

Jeziki aktivne komunikacije

Slovensko, angleško, nemško, francosko, italijansko, špansko, poljsko, češko, rusko, hrvaško, srbsko, slovaško, bolgarsko, esperanto

Jeziki pasivne komunikacije

Slovensko, angleško, nemško, francosko, italijansko, špansko, poljsko, češko, rusko, hrvaško, srbsko, slovaško, bolgarsko, makedonsko, albansko, finsko, madžarsko, ukrajinsko, belorusko, esperanto

Document Actions