Personal tools
You are here: Home Members Eesti Eesti keelenõukogu (EKN)

Eesti

Eesti keelenõukogu (EKN)

 

Countries to which the institution belongs

Eesti

Foundation Date

2001

Type of institution

Nõuandev kogu

Parent body or organisation

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium

Language with which the institution is concerned

Eesti keel

Description of objectives, tasks and primary activities of the institution

Eesti keelenõukogu ülesanneteks on:

  1. nõustada haridus- ja teadusministrit keelepoliitika arendamise ja elluviimise küsimustes;
  2. vajadusel algatada haridus- ja teadusministri kaudu keelealaste õigusaktide muudatusettepanekuid;
  3. jälgida ja analüüsida Eesti keeleolukorda;
  4. töötada välja nõukogu institutsiooni ja ülesannete sätestamine keeleseaduses;
  5. teha ettepanekuid ministrile keeleküsimuste arutelu algatamiseks;
  6. jälgida „Eesti keele arendamise strateegia (2004-2010)“ elluviimist, teha vajadusel selle täiendamise ettepanekuid ja koostada 31. detsembriks 2008 „Eesti keele arendamise strateegia (2011-2015)“;
  7. teha koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna ning ministeeriumi hallatavate asutustega, nõustada keeleosakonda eelarve koostamisel ning osaleda kõigi keelevaldkonna jaoks oluliste kavade ja eelnõude ettevalmistamisel; teha haridus- ja teadusministri kaudu ettepanekuid teistele ministeeriumidele keelevaldkonda kuuluvates või keelevaldkonnaga seotud küsimustes;
  8. pidada haridus- ja teadusministri volitusel (igaks juhtumiks eraldi) läbirääkimisi (ka rahvusvahelisi) keelepoliitika küsimustes ja osaleda rahvusvahelistes organisatsioonides;
  9. teha Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekuid lepingute sõlmimiseks, korraldada seminare, konverentse, toetada ja anda välja keelealaseid materjale.

Responsible person

Keelenõukogu esimees: Birute Klaas

Number of staff

15

Periodicals and serial publications

-

Address of the institution

Postiaadress:
Ülikooli 18
50090 Tartu
Eesti
Telefon: +372 737 6200
URL: http://ekn.hm.ee

Languages in which the organisation is able to communicate actively

Eesti keel

Languages in which the institution is able to receive communications

Inglise, saksa, vene, soome keel

Document Actions