Personal tools
You are here: Home Members Danmark Dansk Sprognævn

Dansk

Dansk Sprognævn (DSN)

 

Land

Danmark

Etableret

17. marts 1955

Institutionstype

Offentlig institution

Myndighed

Kulturministeriet

Sprog

Dansk

Formål/Opgaver/Aktiviteter

Dansk Sprognævn blev oprettet i 1955. Dansk Sprognævn er en statsinstitution under Kulturministeriet, og nævnet har i dag status som forskningsinstitution med adresse på det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Amager.

Dansk Sprognævn har tre hovedopgaver:

● at svare på spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug;

● at fastlægge den danske retskrivning og redigere og udgive den officielle danske retskrivningsordbog;

● at følge med i sprogets udvikling, fx ved at samle nye ord.

Sprognævnets arbejdsopgaver mv.er fastlagt i lov nr. 320 af 14.5.1997 ændret ved lov nr. 1171 af 10.12.2008 og lov nr. 517 af 26.05.2014 om Dansk Sprognævn.

Ud over arbejdet på nationalt niveau er nævnet engageret i et tæt samarbejde med de øvrige nordiske sprognævn.

Ansvarshavende

Formand: Henrik Jørgensen

Kontakt

Thomas Hestbæk Andersen

Medarbejdere

Akademiske medarbejdere: 12
Ph.d.-studerende: 0
Projektmedarbejdere: 1
Studentermedhjælpere: 9
Administration: 3

Tidsskrift

Nyt fra Sprognævnet

Adresse

Postaddresse:
Adelgade 119B, DK-5400 Bogense
Besøgsaddresse:
Adelgade 119B, DK-5400 Bogense
Telefon: +45 3374 7400
E-mail: adm@dsn.dk
URL: www.dsn.dk

Aktive kommunikationssprog

Dansk, svensk, norsk og engelsk

Passive kommunikationssprog

Fransk, tysk

 

Document Actions