Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Riga Resolution română

română

Rezoluţia de la Riga
despre politicile naţionale şi europene ale limbii
adoptată de Adunarea generală a FEILIN în 13 noiembrie 2007
1.    Diversitatea lingvistică este o trăsătură esenţială a identităţii şi moştenirii culturale a Europei. Această diversitate are o componentă socială importantă: permite locuitorilor din fiecare stat membru să participe la viaţa socială şi să-şi exercite din plin cetăţenia. Diversitatea lingvistică în Europa şi dezvoltarea competenţelor plurilingve ale cetăţenilor săi necesită din partea guvernelor naţionale, ca instituţii ale Uniunii Europene, un sprijin continuu si pronunţat.
2.    Coordonarea şi cooperarea între politicile conduse la nivel naţional şi european nu pot să se realizeze decât dacă diferitele organisme însărcinate să pună în practică aceste politici acţionează în strânsă legătură între ele; astfel, politicile vor putea să conveargă în mod eficient şi să conducă la rezultate concrete. În consecinţă, FEILIN invită guvernele statelor membre şi instituţiile Uniunii Europene să înfiinţeze un Birou permanent de coordonare şi un Consiliu consultativ format din experţi în amenajare lingvistică şi din cercetători, în conformitate cu rezoluţia adoptată de Parlamentul european pe 4 septembrie 2003 [2003/2057 (INI)]. FEILIN subliniază că atât Biroul cât şi Consiliul ar putea să se bazeze pe competenţa profesională şi expertiza reţelelor lingvistice active, precum Bureau européen des langues moins répandues (BELMR), Conseil européen pour les langues (CEL) şi FEILIN însăşi. Munca acestor grupuri de experţi ar trebui să beneficieze de sprijinul Uniunii Europene. FEILIN solicită Comisiei europene să creeze instrumentele juridice necesare acestui suport.
3.    Pentru a fi orientate în mod corect, iniţiativele politice luate la nivel naţional şi european ar trebui să se întemeieze pe o cunoaştere solidă a realităţilor lingvistice. Observarea politicilor lingvistice naţionale şi europene ar trebui să fie susţinută de colectarea regulată a datelor concrete referitoare la situaţia şi utilizarea limbilor. FEILIN propune ca un sprijin instituţional şi o contribuţie financiară să fie aduse pentru (a) dezvoltarea şi armonizarea bazelor de date privitoare la limbile naţionale şi pentru (b) punerea în aplicare a anchetelor despre limbile care acoperă ansamblul Uniunii Europene, cu ajutorul unui Observator european al limbilor, ale cărui scop şi amploare sunt similare – în domeniul lingvistic – cu cele ale Anchetei sociale europene.
4.    FEILIN consideră că, în Tratatul reformator şi în alte documente oficiale ale Uniunii Europene, respectul pentru diversitatea culturală şi lingvistică a Europei ar trebui să fie înţeles în sensul suportului efectiv pentru diversitatea culturală şi lingvistică.

 

Document Actions